För fri, oberoende och professionell journalistik

Verktyg för journalister

Våra tematiska projekt riktar sig mot journalister inom alla ämnesområden och genrer.

Fojo internationellt

En stor del av Fojos arbete bedrivs internationellt i många delar av världen. Vi finns bland annat i Sydostasien och i många afrikanska länder söder om Sahara – från Etiopien ända ner till Zimbabwe.

Strategier, metoder och mål

Fojo arbetar för att stärka och utveckla journalistiken och medierna i både Sverige och världen. Vi gör det utifrån de tre ledorden – fri, oberoende och professionell. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att nå våra mål.

Senaste nytt

Hot mot journalister – ett hot mot demokratin

Förra året dödades 49 journalister i tjänsten runt om i världen. 389 journalister sitter fängslade och 57 journalister hålls som gisslan. I fler än 90 procent av alla fall då en journalist m…

COVID-19 and CLMV: Data-related Skills Needed – And Wanted

How to use data for better storytelling and how to produce infographics topped the online skills that journalists, trainers and news professionals from Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam (CLMV) say a…

Rapporterar svenska nyhetsmedier jämställt?

Rapporterar svenska nyhetsmedier jämställt? Får kvinnor och män komma till tals på lika villkor? Så var det dags igen att granska nyhetsmedierna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.